CUB@work

"Ubevidst Kulturel Bias på arbejdspladsen" CUB@work projektet er blevet godkendt af Tysklands Nationale Agentur

Projektet er målrettet på at styrke kernekompetencerne for ledelses- og rekrutteringspersonalet i SMV’er. Projektet vil udvikle CUB@work systemet for at støtte brugerne i at styrke deres erhvervskompetencer med specielt fokus på ubevidst kulturel bias. Ved at bruge systemet vil de lærer, hvordan de skal håndtere det og takle det i rekrutteringsprocessen og arbejdspladsen. Blandt andet vil projektet levere kurset, der inkluderer emnet, ubevidst bias, vurderingsværktøjet tillader vurderingen af kompetencer og skræddersyede læringsstier, der tillader målrettet forøgelse af viden og færdigheder i mangelområder. Ved at have ledelses- og rekrutteringspersonaler, der er godt oplært og opmærksomme på ubevist bias, vil gøre SMV’er i stand til mere succesfuldt at tage del i kampen om de bedste kandidater, når der skal rekrutteres nye personale og passende arbejdsstyrke, støtte og forbedre deres egne funktioner og effektivitet. CUB@work systemet vil være et passende redskab til både erhvervs-, efter- og videreuddannelse.

Horisontalt vil projektet bidrage til social inklusion, og det vil fremme udviklingen af tværkulturelle kompetencer ved at levere redskaber, som fører til forståelse for ubevidst bias, reflektering omkring det og håndtering af det i rekrutteringsprocessen og på arbejdspladsen. Det er utvivlsomt, at sådanne bias eksisterer i kernen af ens personlighed, og det rigtige er ikke at bekæmpe det, men erkende des tilstedeværelse og evnen til at tage beslutninger og handlinger, som ikke bliver påvirket af de skjulte perceptioner. Det er ekstremt afgørende for alle organisationer og institutioner, at under indflydelse af ubevidst bias kan meget gå galt i medarbejder rekrutteringen og den daglige HR generelt. På grund af ubevidste perceptioner bliver dygtige og passende potentielle kandidater filtreret fra i udvælgelsesprocessen. Ubevidste perceptioner, og stereotyp fremstilling af migranter fra ledelsen og medarbejdere, kan gøre integrationen af udenlandske arbejdere meget svært, hvilket kan have negative konsekvenser for virksomheder og arbejdsstyrken så vel som for det bredere samfund som helhed. Gennem innovativ tilgang vil projektet, CUB@work systemet, fremme ikke-diskrimination og social inklusion på arbejdspladsen, styrke tværfunktionel tværkulturel følsomhed, der tillader og styrker mulighederne for social inklusion og integrationen af forskellige elever og studerende.

Projektet vil også håndtere den ovennævnte horisontale prioritet for behovet for åbenhed og innovativ praksis i en digital tidsalder, mens det udvikler digitale læringsmaterialer og -redskaber, og støtter effektiv brug af digitale teknologier undervisning af ledelses- og rekrutteringspersonalet i SMV’er.

Forslaget er baseret på en gennemgang af litteraturen indenfor statistik og resultater for eksisterende research på nationalt og EU plan og vores partneres egne erfaringer.
Undersøgelser viser, at der er et akut behov for kvalificeres arbejdskraft i Europa: Som vist, for eksempel i de to citerede studier ”how mobile is tech talent” (2016) af Centre for European Policy Studies (Centret for Europæisk Politikstudier) og McKinseys undersøgelse fra 2012 kaldet ”World at Work”, er meget højt behovet for at talentfulde unge træder ind på arbejdsmarkedet. Denne undersøgelse har nået konklusionen: arbejdsgivere i Europa og Nordamerika vil have behov for 16 til 18 millioner flere universitetsuddannede arbejdere i 2020 end der vil være tilgængelige. McKinsey opfandt termen ”War for Talent” (kampen om de bedste kandidater) til at beskrive fænomenet. I mange EU-lande er det et specielt problem for SMV’er, der er på udkig efter at ansætte og vedligeholde medarbejdere, siden SMV’er ikke kan konkurrere med store virksomheder i forhold til løn og andre goder. SMV’er kan muligvis ikke fylde 1 ud af 10 stillinger, som de har behøv for, og slet ikke fylde dem med topkandidater.

Samtidigt oplever Europa hidtil uset høje niveauer af migration, og mange af dem er velkvalificerede. I Eurostat rapporten ”Migrant integration” fra 2017 blev det konkluderet, at i forhold til migranter i Europa: den EU-fødte befolkning registrerede den største andel af dimittender (36.7%). Denne andel var 4 procentpoint højere end den indfødte befolkning og 5 procentpoint højere end den ikke-EU-fødte befolkning. Disse statistikker reflekterer behovet for migration af EU Borgere, hvor mere omfattende af unge med migrantbaggrund eller unge flygtninge kan hjælpe SMV’er med at finde passende medarbejdere. Specielt motivationen for at få adgang til arbejdsmarkedet blandt dem forbliver exceptionelt højt. F.eks. 93.3% af befolkning i Tyskland med migrant baggrund fastholder, at fast arbejde er en vigtig faktor for at blive integreret i et accepterende land.

I kontrast til disse fakta er der 7 ud af 10 (71%) af DE virksomheder med trainee-programmer, som ikke ansætter trainees med migrantbaggrund. Dette tal er højere for SMV’er med mindre end 50 ansatte. Dem med over 50 viser en større grad af villighed til at ansætte trainees med migrantbaggrund, men stadig 46%. (SVR-FB_Diskriminierung-am-Ausbildungsmarkt, p. 31). Denne situation indikerer en stærk tendens for SMV’er mod risikoundgåelse: Risikoen er de finansielle konsekvenser for SMV ved at traineen afbryder deres læringsperiode før tid. Research indikerer, at på grund af deres natur og størrelse, giver SMV’er deres trainees og nye arbejdere mere ansvarsfulde opgaver relativt tidligt. Det kræver at traineen kan passe ind i virksomhedens struktur let og glidende. (SVR-FB, p. 30). For at undgå de potentielt negative konsekvenser, bliver beslutningstagere i SMV’er guidet af deres ubeviste menneskelige præference for folk der ligner dem selv, baseret på den underbevidste psykologiske antagelse ”At folk der ligner hinanden, kan lide hinanden”, hvilket virker generelt sandt, og ved at gøre det viser de en ubevidst bias for trainees og medarbejdere, der er fra deres egen kultur. Derfor af hensyn til af den finansielle sikkerhed og sociale integration i arbejdsfællesskabet, leder disse ubeviste beslutninger til eksklusionen af mange kandidater på grund af deres kulturelle baggrund, når det kommer til at vælge de rigtige trainees of medarbejdere.

Undersøgelser viser hvilke ubevidste bias, antagelser, og stereotypes leder til eksklusionen fra arbejdsmarkedet: trainees med migrantbaggrund anses for mindre intelligente, mindre motiverede og opfører sig mindre høfligt. (SVR-FB, p. 30) Statistikker beviser, at alene et fremmed efternavn kan lede til en ubevidst forskelsbehandling: For at modtage en invitation til samtale vil en kandidat med tysk navn i gennemsnit skulle skrive 5 ansøgninger, hvorimod en konkurrent med tyrkisk navn skal skive 7. (SVR-FB, p. 4) En lignende situation findes i partner landende. (F.eks. i PL, research blandt arbejdsgivere i 2018 fandt bias mod immigranter som en af 5 hovedårsager til ikke at ansætte dem.) eksistensen af ubevidst bias af faktum, der er behov for at anerkende og håndtere det. Dette projekts hovedmål er at udvikle kompetencernes hos SMV’ers ledelses- og rekrutteringspersonale for at forstå, anerkende, reflektere over og takle de ubeviste bias, og validere disse kompetencer for at gøre SMV’er i stand til at rekruttere passende personale. Hovedmålet vil nås gennem udviklingen af erhvervsuddannelsesredskabet – CUB@work system.

Målgrupper:
- Ledelses og rekrutteringspersonale hos SMV
- Undervisere for Erhvervsuddannelser og offentlige embedsmænd ansvarlige for politik indenfor Erhvervsuddannelse

Projektet bør realiseres transnationalt, fordi problemet med ubevidst bias er transnationalt i natur, og samarbejdet mellem partnere fra forskellige lande mod en fælles løsning sikrer, at det takles fra forskellige perspektiver med forskellige erfaring.

Projektkoordinator:
  • assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH (Tyskland)
  Partners:
   • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI (Poland)
   • LABC S.R.L. (Italien)
   • INSTALOFI LEVANTE SL (Spanien)
   • CO&SO -CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATTIVA SOCIALE (Italien)
   • INSTITUTE OF TECHNOLOGY TRALEE (Irland)
   • KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA (Polen)
   • BrainLog (Danmark)