Socialt Iværksætteri og HR Management workshop for FETRA & COWLECTIVE

BrainLog teamet havde glæden af at deltage i Iværksætteri og HR Management workshoppen, organiseret af vores partner, Coworking PLUS .

Workshoppens hoved fokus var projekterne COWLECTIVE ("Developing a collaborative social impact method and associated training for entrepreneurs in coworking contexts”/Udvikling af samarbejdsmetode for socialindflydelse og tilhørende undervisning for iværksætteri i en Coworking kontekst) og FETRAFellow Travellers (Medrejsende). Bløde færdigheder for Human Resources Management i SMV'er.

Coworking Plus var vært for workshoppen og adresserede udfordringerne i forhold til COVID-19, der blev foretaget alle nødvendige sundhedsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, og alle virksomhederne blev budt velkommen succesfuldt.

Under workshoppen, i overensstemmelse med projektets mål, bidrog alle deltagere til en dynamisk diskussion og gav værdifuld feedback med Socialt Iværksætteri og HR som hovedemnerne for diskussionerne.

De lokale virksomheder konkluderede, at det for alle virksomhedsejere i Danmark vil være afgørende at blive introduceret til succesfuld HR Management undervisning. Derudover udvalgte deltagerne de 12 mest værdifulde HR færdigheder for Danmark:
 • Kommunikation
 • Emotional Intelligence
 • Beslutningstagning
 • Team og Talent Management
 • Feedback
 • Tolerance for Pres
 • Sociale Evner
 • Motivation
 • Ledelsesevne
 • Organisatoriske færdigheder
 • Forpligtigelse
 • Empati


 • Vores partner Coworking PLUS glæder til til at støtte alle virksomheder, som her brug for retningslinjer og undervisning indenfor HR Management for at bidrage til deres udvikling og velstand, specielt under den økonomiske og arbejdsmæssige COVID-19 krise.

  Klik her for at læse konklusionerne fra FETRA projektets fokusgrupperapport.