“Entrepreneurship is the Key to Success”/ "Iværksætteri er Nøglen til Succes" Projektet

BrainLog teamet er spændte over at kunne oplyse, at "Iværksætteri er Nøglen til Succes" (EKS) projektet er blevet godkendt og har fået en positiv evaluering af det Danske Nationale Ministerie - Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFM). BrainLog vil være projektkoordinator, og sammen med alle internationale partnere vil vi arbejde tæt sammen med Odense Kommune, Startup Odenseog Kickstart Aalborg.

Iværksætteri er processen for at starte en virksomhed, men kan også betyde en holdning mod arbejde, samfund, politik, og alle de andre områder af en borgers liv. Udviklingen af iværksætteri betyder derfor at arbejde på folks aktive deltagelse i deres liv og styrkelsen af deres evne til at starte virksomhed, forbedre deres arbejdsliv, være en proaktiv borger og som følge af det håndtere de socioøkonomiske udfordringer, som Europa står overfor. Iværksætteri er en kompleks kompetence, som kommer af mange forskellige færdigheder så som: analytiske, planlægning, problemløsning, ledelse, kreativ tankegang m.m.

Projektets mål er at udvikle relevante færdigheder af høj kvalitet, og støtte unge voksne (specielt NEET, Ikke i uddannelse, beskæftigelse eller oplæring, i alderen 20-30) i opnåelsen af iværksætterikompetencer med special fokus på at udvikle de nødvendige færdigheder for fremtidens iværksætteri, som uundgåeligt for morgendagens jobs, men er ikke set som essentielle for nutidens jobs. (Med specielt fokus på; Kompleks problem løsning, kritisk tænkning, kreativitet, teamledelse og koordinering med andre.) Målet vil opnås gennem:

• dybdegående undersøgelse af de nuværende undervisningsbehov for unge voksne, og fremtidens færdighedsbehov indenfor iværksætteri;
• skabelsen af et virtuelt E-Spil, som tillader brugeren at arbejde innovativt på disse færdigheder for at fremme folks deltagelse i arbejdsmarkedet og få dem til at spille en aktiv rolle i samfundet og opnå personlig opfyldelse;
• skabelsen af en didaktiskhåndbog for brugen af spillet;
• bred formidling og brug;

Primære Målgruppe: unge voksne, studerende og NEET i alderen 20-30.

Sekundær Målgruppe: Voksne undervisere/facilitatorer inklusivt karriererådgivere, som arbejde i ikke-formelle uddannelsesrammer.

Den nye metode, som vi foreslår, er brugen af et online spil, som kan reproducerer virtuelle, plausible, eller hypotetiske situationer, hvor spillerne kan bruge og forbedre deres færdigheder. Spillets miljø vil sikre, at spilleren ikke føler sig presset eller dømt, men føler sig fri til at handle og bruge deres evner i praksis. Spillets scenarier vil være et resultat af en undersøgningsfase, udført af eksperter indenfor psykologi, rådgivning, erhvervsrådgivning, coaching, m.m. I slutningen af hvert niveau vil spillet producerer en rapport, som vil gøre spilleren bevist om de rigtige og forkerte træk de foretog, og hvordan de kan implementere forslagene i deres virkelige liv.

Så vil konsortiet realisere EKS-online spillet med forskellige niveauer af kompleksitet og en håndbog til at støtte undervisnings-/læringsprocessen ved brugen af spillet. Spillet og håndbogen vil blive afprøvet i målgrupperne (NEET og voksenundervisere) for at indsamle feedback og realisere de endelige versioner.