"EUROPEAN CAREER COUNSELLING GUIDELINES FOR STAFF WORKING IN CRIMINAL CORRECTIONAL JUSTICE SYSTEM"

BrainLog teamet er glade for at være en del af det nye projekt CCJ4C med hovedfokus på processen for karrierevejledningen i det kriminelle korrektionsretssystem. (CCJ- Criminal Correctional Justice)

MÅLET

Projektets mål er at udvikle, teste, og implementere en fungerende metodologi for at begynde eller forbedre karriererådgivningsprocessen i det kriminelle korrektionsretssystem (CCJ) med fokus på de nødvendige kompetencer for at håndtere ens egen karriere. Dette vil blive gjort med direkte involvering af slutbrugerne (fængselspersonale), arbejdsgivere (fængselsadministrationer), arbejdsplads (fængsel), og videreuddannelse (virksomheder og NGO’er). Putte behovet for en struktureret og guidet tilgang til karriereledelse i fængselssystemet på den Europæiske offentlige dagsorden, begyndende med involveringen af de direkte interesserede parter. Dette vil gøres med direkte involvering af fængselsadministrationer, fagforeninger og internationale professionelle entiteter.

RESULTATERNE

Forventede projektresultater og den ønskede indflydelse på prioritetsområderne:
• En forståelse for den kontekst, som beslutningerne om politik og praksis bliver truffet i indenfor følgende områder: vigtigheden af at tilpasse voksenuddannelse til den specifikke kontekst af retssystemet og specifikt professionaliseringen af karriereledelse i retssystemet
• Et ”nuværende situations” dokument. En struktureret fællesrapport på europæisk plan, som fremhæver udfordringerne ved at levere karriererådgivning i konteksten af retssystemet.
• En specifik europæisk kompetenceprofil for karrieledelse når man arbejder i korrektionssystemet.
• Undervisning i hvordan man bruger en struktureret offentlig høring til at påvirke den offentlige agenda. Så alt den viden, der er indsamlet fra fællesskabet ved at bruge de førnævnte metoder, vil blive brugt bedst til at påvirke politiske dagsorden ved at bruge offentlig hørings redskaberne.
• Strukturerede offentlige høringer organiseret i hvert partnerland. Dette er en meget unik metode tilpasset til offentlige høringer, som bliver brugt i parlamentet, men med en meget klarerer struktur, roller og resultater, hvilket bringer eventet fra det lovgivende forum ind i det lokale fællesskab.

PARTNERSKABET

• Nationale administration for forbedringsanstalter/Fængsler: Det er dem som fastlægger ”spillereglerne”, når man starter en karriere i det kriminelle korrektionsretssystem.
• International professionelle entiteter, der repræsenterer slutbrugeren i flere europæiske netværk.
• Repræsentanter fra arbejdspladsen i fængslerne .
• Direkte repræsentation af medarbejdernes, som har behov for karriererådgivning og støtte for at udvikle karriereledelses kompetencer.
• Servicesektoren (NGO, associations, fonde), som har stor indflydelse på aktiviteterne, som bliver tilbudt i fængslerne.
• Virksomheder som leverer services til fængsler, hvilket er meget vigtigt på nuværende tidspunkt i Europa, da privatisering af korrektionsretssystemet er et brandvarmt emne.