FETRA Projektet Udviklet for Vores Partnere, Coworking PLUS - GODKENDT

FETRA- Fellow Travellers (Medrejsende). Bløde færdigheder for Human Resources Management i SMV'er.

BrainLog har sammen med vores internationale partnere udviklet FETRA Projektet for vores danske partner Coworking PLUS. BrainLog er glade for at kunne erklære, at projektet af blevet godkendt af det Nationale Agentur for Erasmus+ Programmet - Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Projektets officielle startdato er den første Oktober med et mandat på 24 måneder.

De spændende nyheder af resultatet af det fantastiske arbejde, der er blevet gjort af BrainLog teamet i samarbejde med de følgende seks organisationer:

• Coworking Plus (Danmark)
• EESTI PEOPLE TO PEOPLE (Estland)
• Eurospeak Language Schools Ltd (Storbritannien)
• INDEPCIE SCA. (Spanien)
• GROWTH COOP S.COOP.AND (Spanien)
• APLOAD Lda (Portugal)

- FETRA projektets mål er at støtte individer i at tilegne sig og udvikle basale færdigheder og nøglekompetencer for at fremme beskæftigelsesegnethed og professionel udvikling.

Hovedmålet for projektet er at forbedre de bløde færdigheder hos iværksættere uden uddannelsesbaggrund indenfor HR-management. På den måde støtter FETRA unge iværksættere som den primære målgruppe for outputtene i tilegnelsen og udviklingen af kernekompetencer – inklusive basale, tværgående og bløde færdigheder – for at fremme beskæftigelsesegnetheden, sociouddannelse, og professionel udvikling.

Samtidigt vil FETRA bruge coaching, følelsesmæssig intelligens og bløde færdigheder for at øge motivationen hos målgrupperne, med fokus på at udvikle strategier, der fremmer forbedringen og opgraderingen af deres færdigheder.

Projektets hovedprodukter vil være:

• Identifikationen af 12 essentielle bløde færdigheder, som unge iværksættere i SMV’er skal have, implementere og opdage i personaleudvælgelsesprocessen;

• Udviklingen af FETRA undervisningssystemet med fokus på at forbedre iværksætteri, beskæftigelsesegnethed og produktivitet;

Udvikle en håndbog med ’bedste praksis’ cases for at skabe bedre professionelle og derved styrke resultaterne og bæredygtigheden for bedre virksomheder for det europæiske samfund.