INKLUDERENDE IMPRO THEATRE projekt

IMPRO projektets mål er at støtte udvikling af elever or studerendes kreativitet gennem teater. Baseret på de værdier, som vi skal udvikle og fremme blandt eleverne, vil læreren/instruktoren arbejde med iscenesættelsen af de daglige situationer i de unges byer og lande. Deres dramatisering og iscenesættelse vil hjælpe de unge til at blive opmærksomme på problemerne og deres løsninger gennem social inklusion.

Målgruppen er skolebørn og unge i ordets bredeste forstand. Ved at blive opmærksomme på samfundets seriøse problemer i deres umiddelbare miljø, og dramatisere dem gennem brugen af teaterteknikken, dramatiseret improvisering, vil de blive bevidste om manglerne (måske hos deres egne klassekammerater, som er tætte på dem.) Opnåelsen af denne opmærksomhed vil hjælpe dem til at takle løsninger i en uretfærdige situationer.

Med formålet for projektet vil teknikken, DRAMATISERET IMPROVISERING, være redskabet til at fremme forskelligartet tænkning, forestillingsevne, fantasi, og frem for alt kreativitet. Lærerne vil bruge denne teknik, så eleverne kan blive bekendte med fortællingen og dens fortolkning, og gennem dramatisering og indøvelser vil vi forhåbentligt opnå integreringen af eleverne i arbejdsgrupper og udvikle en samarbejdsplan og de vil påtage sig nye roller gennem iscenesættelsen af historierne.

Projektets mål vil blive opnået ved at tage hensyn til elevernes diversitet både internt i skolen og klasserne, ved at give den passende støtte til at håndtere heterogenitet og fokusere på hver elevs færdighederne for dramatisering og deres følelse af tilhørsforhold til teatergruppen.

Slutprodukter:

1. Fremmelsen af inklusion gennem kreativitet og teater. Det vil blive opnået ved at være opmærksomme på elevernes diversitet internt i klassen, og ved at give den passende støtte til at håndtere denne heterogenitet. Det vil hjælpe med at fremme selvtilliden, succes, respekt, og tilhørsforholdet til den sociale gruppe.

2. Dramatisering, hvilket er en ideel metode til at fremme kreative udtryk og til at håndtere en stor variation af situationer og forskellige kontekst. Det giver eleverne ressourcerne til at takle uventede og komplekse situationer.

3. Ved at arbejde med teater og dramatiseringen af disse værdi-rige historier, vil vi gennem iscenesættelse opnå social inklusion, forbedring og ændring af attituder, som integrerer eleverne, og også blokere vejen til mobning og skolefravær

4. Ved at vække elevernes kreativitet gennem kunst og teater i undervisningen, vil vi opnå en vigtig del af den kreative udvikling. At forberede dem til at blive gode mennesker, overkomme traumatiske situationer, som den nuværende, og være respektfulde overfor andre er en grundlæggende opgave for europæiske institutioner.