InterMedia Projektet

"Implementation of Interactivity and multimedia-based content using Multiple Devices in Adult Education" - (InterMedia) ”Implementeringen af interaktivitet og multimedie-baseret indhold ved brug af Flere Devices i Voksenuddannelse” projektet er blevet godkendt af Østrigs Nationale Agentur.

Nutidens verden er digital. Forskellige typer af digitale enheder bruges i undervisningen. Det inkluderer stationære computere, bærbare computere, notebooks, Chromebooks, tablets, og smartphones. Vi kalder dem ”Multiple Devices” eller ”Multiple Enheder”. De gør det muligt at bruge teknologistyrket undervisning ved at implementere et multimediebaseret og interaktivt (M&I) undervisningsmateriale. Det lyder simpelt – problemet er leveringen af indeholdt, som bliver vist (og kan bruges af brugerne) på alle typer enheder. Et andet problem (i denne kontekst) er skabelsen af højkvalitets multimediebaseret og interaktivt (M&I) indhold – specielt i mindre voksenuddannelses organisationer.

Projektet giver mulighed for at dele oplevelser og udvikle digitale færdigheder specielt i multimedietidsalderen indenfor medarbejdergrupperne i de deltagende organisationer. Derudover bør udviklingen og brugen af M&I læringsmaterialer ske samtidigt, så det bliver puttet i konteksten af mange forskellige enheder og udviklet med fyldestgørende dokumentation.

Specielt fokus er puttet på metodologien og tilgange til at støtte ældre i denne digitalorienterede læring og undervisning. Desuden vil organisationerne bruge den tilegnede erfaring og viden til at fremme Erasmus+ programmer – og her specielt kurser – til alle generationer i deres hjemlande.

Projektet stræber efter et øge viden og evnerne i de deltagende organisationer, så de kan skabe of bruge M&I indhold, med særligt fokus på multiple enheder og et særligt fokus på ældre borgere.

Projektet forventes at opnå følgende mål:

• Analyse af brugen af multiple enheder i voksenuddannelseskurser. Denne analyse eksisterer ikke på nuværende tidspunkt indenfor voksenuddannelse.

• Analysering og testning af mulighederne (redskaberne) for at skabe interaktive multimediebaseret indhold (afhængigt af kursus-miljøerne).

• Analyser af de mulige platforme, der støtter skabelsen af interaktivt og multimedie indhold. (Her er Moodle standarden, men der er også alternative muligheder, som populære og letanvendelige Content Management Systems (som WordPress) vil blive analyseret som læringsplatforme.)

• Etableringen og opsætningen af et fællesskab af voksenuddannelsesinstitutioner, som bruger multiple enheder, og som udvikler strategier for udviklingen af multimediebaseret og interaktivt undervisningsmateriale.

Fire Voksenuddannelses (AE-Adult Education) organisationer, som er fordelt over Europa med komplementære profiler, vil samarbejde i dette projekt:

• EBI/EIE er en AE fokuseret på ældre, etableret i en lille by/landdistrikt (Østrug);
• AJITER fokusere på unge i fjerntliggende områder (Azorerne, Portugal);
• BrainLog er involveret i AE i nærkontakt med myndighederne i større danske byer;
• EuphoriaNet er en virksomhedsorienteret AE-organisation i den europæiske hovedstads by (Rom, Italien).

De planlagte aktiviteter er fokuseret på et praktisk casestudie om det alsidige brug af Multiple Enheder, en analyse af tilgængelige Multimedie & Interaktivt freeware redskaber, deres usability og mulige anvendelse til planlægning og udvikling af undervisnings indhold (inklusive udviklingen af eksempler/prototyper). En analyse af mulige læringsplatforme – som beskrevet herover – vil også blive udført. Til sidst vil resultaterne blive opsummeret i en ”implementeringsguide”. Et specielt fokus vil blive puttet på udviklingen af metodologier som bedst muligt kan støtte ældre.
Parallelt med disse aktiviteter vil der også netværkes for at skabe et fællesskab af interesserede udbydere af voksenundervisning i Europa. En ePale gruppe vil fungere som kerneredskabet til at skabe dette fællesskab.

Metodologien til at opnå de ønskede resultater vil være baseret på cloud-baseret arbejdsplatform, hvor indholdet vil blive udviklet. Ideerne blive delt og udvikling i fællesteam med brugen af klassiske redskaber som kommentarer og forslag. Fysiske tværnationale og virtuelle møde vil være en del af skabelsesprocessen.
Projektets hovedresultat vil være flere dokumenter, der opsummere resultaterne i et centralt dokument, ”Implementerings Guiden for M&I baseret undervisning ved brugen af Multiple Enheder”. Materialerne vil blive publiceret webbaseret som PDF og ePub, men også i printet version på engelsk.

Projektets indflydelse for partnere og interessenter vil være kompetencerne til at skabe effektive teknologiunderstøttet undervisning (med brugen og Multiple Enheder og M&I værktøjer) for de deltagende organisationer og det opbyggede fællesskab.

Projektets langsigtede fordele vil blive chancen for videreudviklingen af M&I baseret på projektets resultater. Tilgængeligheden af passende gratis værktøjer sammen med kendskabet til deres brug og kompetencerne til at levere det M&I baserede indhold ligeligt på alle nuværende tilgængelige enheder er startpunktet for den videre udvikling og ændringer af AE undervisning.