PlayIn: sport PLAyers for Youth Inclusion

Siden vedtagelsen af Hvidbogen om idræt fra Europa-Kommissionen i 2007 og dens ’Pierre de Coubertin’ Handlingsplan blev afvis i hvert medlemsland, har Den Europæiske Union anerkendt idræt som en vektor for social og professionel inklusion. Sport og idræt er en kraftfuld måde at opnå selvopdagelse og selvopnåelse. Det åbner nye horisonter, styrker selvtillid, giver folk kontrol, og styrker tilegnelsen af og eksisterende professionelle og sociale færdigheder, der er nødvendige for at deltage i arbejdsmarkedet og samfundet. Ligeledes giver idræt mulighed for tilegnelsen af grundlæggende samfundsværdier, styrker social samhørighed og respektfuld sameksistens: alt sammen indenfor rammerne af uformelle og attraktive kontekster, som omgrupperer en større del af samfundet inklusivt unge voksne i underprivilegerede områder, der har vigtige behov for social og professionel integrering. Derfor, som fremsat i 2017s ”study on the contribution of sport to the employability of young people in the context of the Europe 2020 Strategy”, bør idræt anses for et relevant redskab til at styrke den social-professionelle inklusion af unge.PlayIN projektet var udviklet af FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION (FACE). Hovedmålene for projektet er at fremme og støtte professionel og social inklusion for dårligt stillede unge voksne gennem uformel og ikkeformelle aktiviteter, og specielt gennem idrætspraksis. Over en periode af cirka 2 år vil projektet opnå des målsætning gennem udvikling af effektive og brugervenlige metoder og redskaber tilpasset til 1) Idræts- og sportsorganisationer 2) dårligt stillede unge voksne, som kan reproduceres på europæisk plan. Vi forventer, at takket være udviklede Open Access metoder og redskaber, 1) vil idræts- og sportsorganisationer være bedre udrustet til at støtte professionel og unge gennem idræt 2) og de kan gøre nytte af disse færdigheder på arbejdsmarkedet 3) virksomheder og idrætsorganisationer vil styrke deres samarbejdsdynamikker, som en del af deres undervisningsrolle.

Projektet stræber efter at opnå følgende forventede resultater:

Kortsigtet og midtvejsmål:

  - At mobilisere og stærke sports- og idrætsbevægelsen til at tage handling mod professionel og social inklusion af dårligt stillede unge voksne;
  - At fremme samarbejdet mellem sport og idrætsbevægelsen, virksomheder, offentlige entiteter, lokale aktører, civilsamfundet og unge mod professionel og social inklusion gennem uformelle og ikke-formelle aktiviteter, og specielt gennem sportspraksis;
  - At støtte frivillige unge i sports og idrætsrelaterede områder;
  - At skabe velfungerende synergier mellem fremmelsen af frivillige missioner og anerkendelsen af tilegnede kompetencer;
  - At styrke organisationers kapacitet til at arbejde med frivillige;
  - At levere effektive metoder, redskaber, og træning til sports- og idrætsorganisationer (Vejledning til frivillige (O1) inklusive ProfilPASS baserede portefølje for frivilige i sportssektoren, redskabskassen ”train the trainers” (O2));
  - At tilbyde online platform for mærkering og certificering (O3), som forbinder og tildeler det til organisationer, der har forpligtet sig til fremmelsen af professionel og social inklusion gennem uformelle og ikke-formelle aktiviteter, og specielt sportspraksis;
  - At formidle værdien af de kompetencer, som bliver tilegnet gennem ikke-formel og formelle aktiviteter og specielt sportspraksis, til den private sektor.

Langsigtetmål:

  - At fremme velfungerende synergier for formidlingen af sport som en vektor for professionel og social inklusion i Europa;
  - At samle et europæisk fællesskab, som her engageret i professionel og social inklusion gennem uformelle og ikkeformelle aktiviteter, og specielt sportspraksis;
  - At nå en bedre anerkendelse og certificering af uformel og ikke-formelle overførbare færdigheder, specielt dem som anskaffes gennem frivilligt arbejde og/eller sportspraksis;
  - At øge beskæftigelsesegnetheden blandt dårligt stillede unge, og særligt NEET;
  - At styrke gensidig læring og deling af bedste praksis i fællesskabet, og inspirere ligestillede og opmuntre til handling;
  - At forbedre nationalt og internationalt samarbejde, delingen af god praksis, inkluderende politikker og standarder.

PlayIn vil ikke kun levere brugbare metoder og redskaber til at støtte professionel og social inklusion gennem uformelle og ikkeformelle aktiviteter, og specielt sportspraksis, men det stræber også efter at samle et fællesskab, der er materialiseret gennem onlineplatformen for mærkering og certificering (O3). Gennem denne platform, vil organisationer, der er villige til at støtte professionel og social inklusion i uformel og ikkeformel læring, kunne dele god praksis og initiativer og fremme samarbejde. Mere præcist vil vores platform 1) fremme socioprofessionel inklusion af unge voksne (frivillige & unge sportsudøvere), 2) tilbyde certificering til involverede aktører.

Afslutningsvist, projektet vil bestå en pilotoplevelse målrettet udviklingen a en standard metodik og redskaber, der er tilgængelige for enhver europæiske organisation, som er villig til at reproducere det på nationalt plan. Alle skabte leverance er frit tilgængelige online.

PlayIn Platformen udviklet og designet af BrainLog (stadig under konstruktion; Officiel udgivelsesdato 15. Maj)
http://playin-project.eu/