T-Box Projektet

Problemstillingen omkring elevers motivation er kompleks, og vi er bevidste om, at der er flere underlæggende grunde og faktorer, der påvirker det, relateret til socioøkonomisk baggrund for eleverne og deres familiernes miljø, som er udenfor skolernes kontrol. Vi har erkendt, at vi kan prøve at opnå, er forbedringen af elevernes klasseværelsesoplevelse gennem forbedring af vores nuværende undervisningspraksis. Det logiske spørgsmål er, hvor finder man nye metoder, der kan integreres i vores daglige arbejde?

Succeserne fra den ikke-formelle uddannelses- og undervisningssektor lader til at være et uudforsket område. En anden vej er at undersøge erfaringerne og knowhow fra andre europæiske uddannelsessystemer og uddannelsesudbydere. Disse realiseringer formede ideen for struktureringen af partnerskabet og ledte til deltagelsen af 5 europæiske skoler og 5 uddannelsesudbydere fra 5 lande, som følge af intensiv kommunikation og indledende research på nationalt plan i 5 lande. (Bulgarien, Danmark, Polen, Spanien, og Portugal).

Vores primære foreslåede innovation af T-BOX sættet af 25 kort. Hvert kort vil indeholde en kort beskrivelse af en 5 til 10-minutters aktivitet/metode. Kortene vil syntetisere alle nuværende globale trends i ikke-formel uddannelse og undervisning i forhold til at udvikle passion og motivation for læring (eksperimentel og selvledet læring, coaching, visuel og plastik kunst som teaterforum). Kortene vil være grupperet i kategorier (”Kropsbevægelse”, ”Hjernevrider”, ”Håndberøring”, ”Stemme”, ”Kunstudtryk”, m.m.) Kortene er et redskab til at åbne rummet for elevens selvreflektion og dybe samarbejdende samtaler læreren i forhold til grundlæggende værdier og triggers for motivation.

Ideen for T-BOX er kommet som følge er indledende undersøgelse for hvordan skolerne i partnerskabet håndtere demotivation blandt eleverne. Den generelle konklusion i partnerlandene er at fokus er placeret på brugen af teknologi (teknologistyret læring) for at støtte aktivt engagement, deltagelse i grupper, hyppig interaktion og feedback med antagelsen, at teknologier er, hvad der triggere unges interesse i læring.

Erasmus+ prioriteten, som skal takles i projektet:
Inkluderende uddannelse, undervisning, og ungdom: i overensstemmelse med Paris Deklarationen, vil det være en prioritet at udføre handlinger som takler diversitet i (formel og ikke-formal) uddannelse og undervisning, socialudvikling, interkulturelle kompetencer og mediekundskab, nedkæmpningen af diskrimination og segregation, håndtering af mobning, reducere ulighed i læringsresultater, der påvirker elever med dårligt stillede baggrund specielt gennem innovative integrerede tilgange.

Projektets hjemmeside: https://t-box.erasmus.site/