UNEX T-YOU Projektet

BrainLog teamet er stolte over at kunne meddele, at UNEX T-YOU projektet er blevet godkendt!

Gennem det 21nde århundrede gennemgår uddannelse en progressiv transformation med udvidelsen af den digitale revolution i alle områder af vores daglige liv. En proces hvor papir og blyant er blevet udskiftet med touchscreen; og den traditionelle statiske metodologi bliver udskiftet med mere dynamik, kreativitet og tilpasning.

Undervisningsmåderne ses i dag gennem interaktion blandt elever og studerende og skabelsen af muligheder for deltagende i akademiske klasseværelser. På den måde er den ensrettet kommunikation blevet erstattet af en mere tovejskommunikation, hvor underviseren ud over at videregive viden også modtager ideer og læring fra de studerende. På den måde sker læring på begge sider. (underviser-student/elev)

Nutidens sociale og kulturelle forandringer kræver borgere, som har et kritisk åbent og fleksibelt mindset, når de står overfor forandringer. For at takle denne udfordring skal undervisningssystemer kunne anvende undervisningsmetoder, som leder til fyldestgørende undervisning og forbedringen af studenternes evne til at tænke.

Skolernes succes afhænger af lærerens evne til at få barnet til at tænke, hjælpe dem til at vokse, udvikle og opnå selvstændighed i deres tankeproces. Når det er opnået, kan de siges, at læreren har opnået succes i deres rolle.

For at lære, og ikke bare huske udenad, er det nødvendigt at forstå og endda kunne gemme det i langtidshukommelsen. Her hjælper det at forstå og fortolke/give mening til den gemte viden. Derfor kan forståelse ses som en måde at bruge kritisk tænkning, så det at stille spørgsmål kan være bedre end bare at give svar.

Fordelene ved at læse og kritisk tænkning er nødvendige indenfor videreuddannelse, specielt for de studerendes valgfrie professionelle udvikling i videns tidsalderen. Hvis man fejler i at hjælpe unge under videreuddannelse med at forberede sig på det professionelle liv, vil det resultere i ulemper gennem deres akademiske rejse, i deres søgen efter gode jobs, eller i deres deltagelse i borger og sociale aktiviteter. At lære at læse, skrive, forstå, og lære at udtrykke sig selv er nødvendige færdigheder for at kunne håndtere de udfordringer, som elever og studerende vil møde i en globaliseret verden.

Udvikling af kritisk tænkning giver eleverne tilstrækkelige forudsætninger til at beslutte hvad de skal og ikke skal modtage, og hvad de skal gøre med det de modtager. Hvor det kommer fra og hvorfor og gennem hvilke ressourcer.

Med UNEX T-YOU Projektet har vi i sinde at skabe projekter, som tillader læringsmiljøer og strategier, der fremmer selvstændighed, socialt engagement, deltagelse, kreativitet og styrkelsen af studerendes og elevers kritiske sans. I dette projekt ses klasseværelset som det ideelle sted for at finde og analysere situationerne fra elevers/studerendes egne interesser og begivenheder, som har speciel relation til deres kontekst. Dette kan være emnet for refleksion og arbejde mod at skabe en mere kritisk og selvstændig tankegang.

I UNEX T-YOU Projektet vil vi også takle en stor udfordring, eftersom vi vil udvikle elevernes/studerendes verbale færdigheder. Vi vil designe strategier til at hjælpe studerende med at udvide deres verbale kommunikation. Vi vil begynde med at udruste studerende med vigtigheden af at tale klart og sammenhængende, skabe et klasseværelsesmiljø baseret på tillid og respekt.

Det er et innovativt projekt, som ser på fremtiden med mere traditionelle redskaber som springbræt, der er blevet brugt til at arbejde med at udtrykke og forståelse for verbal og skrevne tekster.

Unges manglende interesse for at læse, hænger nogle gange sammen med det miljø, de er vokset op i. De kender måske ikke værdien af det skrevne ord, eller at denne sammensætning af bogstaver, udtryk og koncepter kan hjælpe dem til at forbedre deres daglige aktiviteter. Ikke at vide hvordan man læser, har en negativ indflydelse, der leder til f.eks. dårlig stavning, manglende kultur, og mistede kommunikationsevner.

UNEX T-YOU Projektet er et projekt, der kombinerer traditionel metodologi med nye teknologier. De bør til gengæld resultere i elevernes motivation. Det handler om at tilbagebringe nogle af de traditionelle metoder, som tidligere har være succesfulde, og tilpasse dem til de nye teknologier. Det vil ikke kun baseres på at skrive nyheder, men også skabe scripts af nogle dele af nyhederne, som så vil indsættes og til sidst registreres. På den måde vil vi samtidigt praktisere verbal og skrevne udtryksformer og brugen af nye teknologier fra mange forskellige perspektiver: optagelse, redigering, og samling af billeder, med en endelig formidling af resultaterne. Samtidigt vil vi fremme kritisk tænkning blandt vores studerende, da tænkning vil blive linket til formuleringen af hypoteser, hvor der kan have været forskellige synspunkter på problemet. Ved at bruge ICT redskaber, forventes de studerende at åbne op for nye spørgsmål så vel som mulige løsninger, mens de planlægge en bred vifte af strategier, som de vil bruge til at undersøge løsningerne til nye spørgsmål og problemer.

Med UNEX T-YOU er de også vores intention at udvikle vores studerendes lingvistiske og digitale kernekompetencer på integreret vis, ved at drage fordel af de uendelige muligheder, som tilbydes af nye teknologier: blogs, kreative skrivningsplatforme, online videoer med selvvurderingsspørgsmål, sociale netværk og lignende.

Formålet med UNEX T-YOU Projektet er af give studerende de nødvendige redskaber til at indgå effektivt i akademiske og arbejdsrelaterede miljøer gennem verbale og skrevne kommunikationsprocesser. Elementer som ikke kan adskilles fra vores daglige liv.

UNEX T-YOU Projektet vil tilbagebringe nogle traditionelle metoder og tilpasse dem den nye digitale tidsalder, for at forbedre vores studerendes akademiske resultater. Samtidigt vil det udvikle vores studerendes evne til at tænke kritisk, så de kan trives i samfundet og selv tage stilling til tingene. Med denne type undervisning bør de studerende kunne trives i samfundet, kunne træffe gode beslutninger som borger, forstå konsekvenserne af deres handlinger og ultimativt kunne have holde hovedet koldt overfor problemløsningssituationer.

Projektets hjemmeside: http://www.unextyou.com/da/