UP2B – ”Forbedre Skoleuddannelse mod Inklusion i det Europæiske Borgerskab og Jobmarked.”

BrainLog teamet er glade for at kunne meddele den succesfulde godkendelse af UP2B Projektet under Erasmus + Strategiske Partnerskab for Skoleuddannelse, udviklet af vores partner fra Portugal - Apload Lda.

UP2B partnerskabet har identificeret forskellige behov på skoleplan. Partnerskabet har sammen tidligere direkte erfaringer, som lader dem opdage to store trends i ”Nutidens Skole”, der er relateret til hinanden:

- Gamle metodologier, når de bliver brugt i udmattende omfang af lærere i dag, leder det direkte til elevers demotivation og at de forlader skolen tidligt (dropper ud);
- Når de har forladt skolesystemet, hvad enten det er tidligt eller efter fuldendelsen af grundskole, skal unge involvere sig i arbejdsmarkedet, ellers bliver de NEET’er – (”Not in Education, Employment or Training”/ ”Ikke i uddannelse, beskæftigelse eller oplæring”) NEET ratio er et hurtigt voksende fænomen i EU, som giver store udfordringer, og repræsentere store konsekvenser for den sociale sammenhængskraft og sociale fremskridt.

Projektet vil producere to forskellige typer af slutresultater: produkter og resultater. Produkter er de direkte håndgribelige produkter, mens resultater er de direkte opnåede EFFEKTER både under projektets levetid og, særligt vigtigt, efter projektets færdiggørelse.

Intellektuelle Produkter:

IO1 – ’Skole & Job’ Praksisfælleskab (CoP Community of Practice) and Aktivt Undervisningsredskabslager: en netværksplatform og undervisningsredskabslager, det er også meget innovativt, eftersom det vil skabe et netværk af aktører fra mange forskellige baggrunde, der alle arbejder mod en bedre skole. Denne løsning er ikke kun rettet mod lærere, men forstærket til et større fællesskab af aktører. Det er et støtteværktøj for lærere og for skoleundervisningsområdet med input fra et større fællesskab inklusive, men ikke begrænset til, aktører fra arbejdsmarkedet. CoP er blevet ændret meget i de seneste år med nogen der advokere for deres udryddelse, men faktum er at folk generelt, og specielt professionelle indenfor Videnskab og Uddannelse, har brug for peer-deling, peer-samarbejde og peer-reviewing. Undervisningsredskaberne, der skal integreres i platformen, vil være færdiglavede løsninger, som er leveret af dem, der promoverer UP2B projektet og af det store fællesskab omkring projektet.

IO2 – ’Skole & Job’ Matching Håndbogen: absolut innovativ, da den vil dække en bred vifte af mulige skoleemner (STEM, Kunst, Sport, Medborgerskab, med mere), for at eleverne let kan forstå brugen af hvert emne i konteksten af deres daglige liv og støtte lærerne i at øge motivationen i klassen, når de takler hvert emne.

IO3- ’Boost Din Klasse’ – Medborgerskab & Job Piller Aktiviteter, som finder sted for elevernes motivation og lærerne i klasseværelset. De leverer færdiglavede løsninger for at illustrere, og opmuntre til at emnerne bliver undervist i klasserne med respekt for de horisontale områder for medborgerskab og for den mulige anvendelighed i forhold til arbejdsmarkedet. Produktet afhænger af vigtigheden af den nuværende opfattelse af ’Gamification’ ved at levere dynamiske aktiviteter og spil, som læreren hurtigt kan bruge for at opnå hurtige resultater for elevernes motivation og entusiasme i forhold til undervisningsemnerne. (Ligesom en ’pille’ tages for at ændre en pludselig vanskelig situation.)

IO4- ’Boost Din Klasse’ – Medborgerskab & Job Piller Aktiviteter. Her tages den tidligere IO til en ny (og i vores nuværende samfund, absolut grundlæggende) dimension, muligheden for at bruge en stor del, eller om muligt alle dele, af IO3 resultaterne gennem digitale løsninger. Dette produkt vil også tillade flere løsninger udover IO3 resultaterne, da nogle redskaber og aktiviteter kun eksistere eller giver mening gennem digitale metoder. Det udgør muligheden for at have alle IO3 aktiviteterne i et interaktivt digitalt medie, og have flere rent digitale aktiviteter for at øge klasseværelsesudviklingen og motivationen ved hjælp af medborgerskabs- og arbejdsmarkedstilgange (inklusive iværksætteri i anvendelsen af cases/emner).

Hjemmeside – leverer synlighed og formidling for projektet. Des hjemmeside er et grundlæggende værktøj til at forøge rekrutteringsbasen for deltagere og stakeholders; det vil levere fyldestgørende information om projektet, og derfor bør det listet som et af des produkter. Det samme gælder yderligere formidlingsmateriale: Leaflets, nyhedsbreve, og roll-ups.

Besøg den officielle projekthjemmeside på: http://www.up2b.eu/

Projektets hovedmål er:

• Øge skolens attraktivitet for både elever og lærere, reducere raterne som forlader skolen før tid og demotivation og fravær blandt elever og lærere.
• Facilitere overgangen mellem Skoleuddannelse og Erhvervsuddannelse;
• Facilitere overgangen mellem Skole og Arbejdsmarkedet;
• Øge medborgerskabsfølelsen blandt skoleelever ved at skabe kendskab til arbejdsmarkedet og des brede vifte af muligheder;