“Virtual Integrated Startups Ecosystem” (VISE) Projekt GODKENDT

BrainLog teamet er spændte på at starte vores nyligt godkendte projekt, ”Virtual Integrated Startups Ecosystem (VISE)", sammen med vores projektpartnere. Projektet er godkendt af det danske Uddannelses- og Forskningsministeriet – Nationale Agentur for Erasmus+ Programmet.

Startups og iværksættere er motoren for økonomisk vækst i Europa. ”Entrepreneurship 2020 Action Plan” (2020 Handlingsplan for Iværksætteri) har til formål at bringe Europa tilbage til vækst og lægger vægt på behovet for iværksættere, special gennem færdighedsudvikling og iværksætteriuddannelse. Startups er fokus for opmærksomheden i Europa-Kommissionens ”Startup Europe” initiativ, der støtter virksomheder i at opskalere. Iværksætteri færdigheder for alle uddannelsesniveauer og undervisning er også et af hovedmålene for ET 2020 strategien. I forhold til at ”Gentænke uddannelse” for at bygge ”Færdigheder for det 21nde århundrede” er der behov for en indsats i udviklingen af færdigheder som iværksætteri, hvilket bør gives særlig opmærksomhed, på grund af den øgede beskæftigelsesegnethed. Iværksætteri er inkluderet i pensum i mange EU-lande, men på trods er det, er der ifølge en Endelig Rapport fra Ekspertgruppen stadig et videns- og færdighedsgab og man har ikke taget virksomhedernes behov i betragtning. Iværksætterikurserne, som unge voksne bliver tilbudt i gymnasierne, erhvervsskolerne, og universiteterne, leverer ikke det forventede, fordi underviserne i iværksætterifærdighederne ikke har en rigtig forståelse for det komplette færdighedsset, som det kræver for at være succesfuld iværksætter. Denne situation er gjort være af problemet, at akademiske institutioner kun har lille eller ingen forståelse for, hvordan iværksættere skabes, og hvilke forskellige færdigheder og kvalifikationer iværksættere skal balancere for at gøre, hvad de gør. Det leder til, som Forbes viste (Januar 2015), at ”90% af startups fejler”. De fleste ejere af startup og iværksættere er høj-kvalificerede individer, eksperter indenfor deres område, men mangler specifik træning indenfor de tværgående iværksætterikompetencer. Partnere ønsker at blotte de faktorer, som medvirker til den høje fejl-ratio og tilbyde en løsning ved at give en høj-kvalitetsvurdering og læringsmulighed med automatisk vej, der tillader læringen af iværksætterikompetencer, der er relevante i nutidens turbulente forretningsverden.

I anerkendelsen af iværksætteris vigtighed, har Europa Kommissionens Fælles Forskningscenter skabt Den Europæiske Kompetenceramme for Iværksætterkultur (EntreComp), der definerer iværksætteri som en tværgående kompetence, og tilbyder redskaber, som kan anvendes i alle sfærer af livet, inklusive selvstændige og startup virksomheder og udbud (Entrecomp).

Med forståelse for betydningen af kompetencerammen, ønsker partnerskabet at bruge den som en reference for at opnå målet for VISE-Projektet, som er at styrke iværksætterikompetencerne for startups og wannabe iværksættere indenfor de 3 områder, der har mest brug for iværksætteri (ifølge EntreComp) og samtidigt med at gøre dem i stand til at inddrage digitale teknologier til at styrke deres virksomhedsaktiviteter.

Målet vil nås gennem udviklingen af et Virtuelt Integreret Startup Økosystem bestående af:

 • Færdighedsvurderings redskab – multimedie baserede tests, der vurderer 6 færdigheder og resultere individuelle roadmaps for iværksættere.
 • E-kursus – bestående af undervisningsmoduler om de sammenhængende 6 færdigheder.
 • Iværksætteri Coach – fælleslæring platform, der tillader folk at forbinde, dele, og reklamere for deres produkter og services.

 • Målgrupper:

  Den primære målgrupper er: folk der starter en startup/wannabe iværksættere/startups
  De sekundære målgrupper er: virksomheder, virksomhedsnetværk, udbydere af erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelses undervisere /(organisationer, som tilbyder erhvervslæring eller har adgang til startups og iværksættere f.eks. erhvervsundervisere; livslang læring og erhvervsassociationer; iværksætterforeninger, inkubatorer; kontorfællesskaber; lokale eller regionale institutioner)), interessenter.

  International implementering af projektet giver mulighed for at dele viden og god praksis indenfor iværksætteriuddannelse. Derudover vil projektet tillade eksisterende startups at lære fra internationale partneres erfaringer og alle resultater vil produceres i 7 sprog. Desuden vil den brede geografiske dækning sikre en bredere spredning og bedre undersøgelse.

  Hvad er de forvende resultater under og efter projektet er gennemført?

  Projektet vil producere et hovedresultat: Virtuel Integreret Startup Økosystem (senere: økosystem), men på vejen til produceringen af den endelige version af økosystemet, vil der uddybes flere mindre mål. Disse er: forskningsmetodologi kombineret med redskaber (spørgeskemaer og fokusgruppe scenarier), undersøgelsesrapport, spørgsmålsset, quizzes, mini-scener for vurderingsværktøjet og selve vurderingsværktøjet, mekanismerne for at skabe roadmappet og roadmappet, indhold til de 6 undervisningsmodulet, kursets læseplan og selve e-lærings, testplan og rapport.

  Desuden vil arbejdsplanerne, der støtter realiseringen af projektet, blive forberedt. Disse inkluderer: projektstyrelsesplan, evalueringsplanen, formidlingsplanen, bæredygtighedsplanen. Et virtuelt samarbejdsrum for VISE-projektet vil blive skabt i online management systemet, AdminProject, og de horisontale grupper, der inkluderer medlemmer fra hver partnerorganisation, vil blive etableret (styrelsesgruppen, overvågning og evaluerings gruppe, formidlingsgruppen, økosystem indholdsudvikling, teknisk gruppe.) For hvert møde vil dagsordener og referater blive produceret.

  Projektet vil producerer materialer og redskaber indenfor formidling. De inkluderer: visuel identitet for projektet - logo, dokument skabeloner, foldere, plakater, nyhedsbreve (4 udgaver), sociale medier (2 kannaler).

  Udover håndgribelige resultater forventes der flere vigtige uhåndgribelige resultater under projektet og ved des færdiggørelse. Det forventes at projektet vil få en markant indflydelse på situationen for startups, takket være bedre forberedelse til at drive deres virksomhed for de iværksættere, som har deltaget i projektet og har brugt økosystemet.

  Projekt Prioriteter:
   • Erhvervsuddannelse: Øget tilgang til undervisning og kvalifikationer for alle
   • Erhvervsuddannelse: Øget styrkelse af kernekompetencer i grundlæggende og efteruddannelse.
   • HORISONTAL: Innovativpraksis i en digital tidsalder.

   • VISE-Projektet besvarer de specifikke, ovenstående prioriteter på området, siden det vil styrke adgangen til kvalitetsundervisning og vurderinger i iværksætteri ifølge EntreComp kompetencerammen for startups og wannabe iværksættere, og det vil styrke kompetencerne indenfor iværksætterområdet. Det vil introducere dem til pensum og give dem mulighed for at vurdere læringsresultater, samtidigt med at det giver et individuelt iværksætter roadmap baseret på vurdering.

    Projektet besvarer også den horisontale prioritet i forhold til innovativ praksis i en digital tidsalder, eftersom det støtter inddragelsen af digitale teknologier gennem udviklingen af digitale læringsmaterialer. Det fremmer innovative metoder og redskaber for læring og vurdering gennem udviklingen af vurderingsredskaber og e-kurser, og generere automatiske veje fra redskab til det næste. Hovedmålet – Virtuel Integreret Starup Økosystem – vil være digitalt, åbent, og frit tilgængeligt for offentligheden. Dette sikrer, sammen med nødvendige og attraktive emner dækket af projektet, at mange vil bruge det til at udvikle høj-kvalitets færdigheder og kompetencer, der er ekstremt relevante for at starte og drive virksomheds i det nuværende, højturbulente virksomhedsmiljø.

Projektkoordinator:
  • BrainLog (Danmark)
  Partners:
   • MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA (Spanien)
   • LABC S.R.L. (Italien)
   • PANEPISTIMIO THESSALIAS (Grækenland)
   • Centrum Ksztalcenia Edukator Sp. z o.o. (Polen)
   • E&D KNOWLEDGE CONSULTING, LDA (Portugal)